top of page

Prislista Villakullen HB

Gäller fr.o.m. 2016-02-01 och tills ny distribueras

Ekonomi 

Löpande bokföring                                                               520

Leverantörsreskontra                                                           520

Kundreskontra                                                                      520

Momsrapportering                                                                520

Avstämningar/kontroller                                                       520

Periodiska sammanställningar                                               520

Periodbokslut                                                                       520

Årsbokslut                                                                            700

Finansiella rapporter                                                            700

Årsredovisningar                                                                  700

Deklarationer                                                                       700

ROT och RUT                                                                        520

Övrig rapportering till myndigheter                                520-700

Personal

Löpande lönehantering                                                       520

Uppbördsdeklarationer                                                       520

Kontrolluppgifter                                                               620

Övrig rapportering till myndigheter                              520-700

Juridik

Förhandlingshjälp                                                             900

Avtalsskrivning                                                           700-900

Bidragsansökningar                                                    700-900

Bouppteckning                                                           3 000 fast pris

Bodelning                                                                 3 000 fast pris

Äktenskapsförord                                                      3 000 fast pris

Testamente                                                              3 000 fast pris

Organisations-/verksamhetsutveckling

Enligt offert.

bottom of page