top of page

Ekonomi

Den breda och långa erfarenhet via har inom ekonomi gör att vi är kompletta i vårt utbud. Vi erbjuder även fullgott tjänsteutbud inom personalsektorn.

Ett axplock vad vi erbjuder är:

Ekonomi

Löpande bokföring

Leverantörsreskontra

Kundreskontra

Momsrapportering

Avstämningar/kontroller

Periodiska sammanställningar

Periodbokslut

Årsbokslut

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Deklarationer

Övrig rapportering till myndigheter

Personal
Löpande lönehantering
Uppbördsdeklarationer
Kontrolluppgifter

Vi jobbar med fasta avtal samt löpande räkning i vissa fall jobbar vi även med styckpris, vilket är vanligare inom lönehantering.

Vi jobbar antingen i vårt eget system oss hos, då tar vi det fulla ansvaret för säkerhetskopiering, i dessa fall skickar vi rapporter till er enligt på papper, digitalt eller i ex. excel.

Vi kan också komma till er och sköta administrationen i ert system, om ni använder ett integrerat system med andra funktioner inom bolaget är detta att rekommendera.

bottom of page