Den enda företagskonsulten Ni behöver. - Slogan
Styrelse
Tomas Andersson har erfarenhet från styrelsearbete under de senaste 10 åren, samt även genomgått en diplomutbildning i styrelsearbete.
 
Tomas kan därför kliva in i er styrelse för att kunna ge ett extern input till er verksamhet.
 
Uppdrag:
Flens Bostadsaktiebolag 1108- (fastighet)
Flens kommunfastigheter AB 1208- (fastighet)
KTC AB 1108-1307 (utbildning)
MLM i Tråvad AB 1109-1302 (industri)
KTC Intressenter 1103-1208 (utbildning/industri)
Rotage Agri AB 1108-1201 (industri)
Ung Företagsamhet Sörmland 0908-1008 (innovation)
VSN 1002-1008 (industri)
 
Ständigt adjungerad sekreterare med yttranderätt:
Sveaverken AB 0706-1212 (industri)
Rotage Agri AB 0706-1108, 1201-1212 (industri)
Fabriksaktiebolaget Sveaverken AB 0706-1212 (industri)
Site Builder drivs av  Vistaprint