Den enda företagskonsulten Ni behöver. - Slogan
 
Prislista Villakullen HB

Gäller fr.o.m. 2016-02-01 och tills ny distribueras

Ekonomi 

Löpande bokföring                                                         520

Leverantörsreskontra                                                      520

Kundreskontra                                                               520

Momsrapportering                                                          520

Avstämningar/kontroller                                                520

Periodiska sammanställningar                                        520

Periodbokslut                                                                 520

Årsbokslut                                                                      700

Finansiella rapporter                                                      700

Årsredovisningar                                                            700

Deklarationer                                                                  700

ROT och RUT                                                                520

Övrig rapportering till myndigheter                        520-700

Personal 

Löpande lönehantering                                                   520

Uppbördsdeklarationer                                                  520

Kontrolluppgifter                                                           620

Övrig rapportering till myndigheter                        520-700

Juridik      

Förhandlingshjälp                                     900

Avtalsskrivning                                 700-900

Bidragsansökningar                           700-900

Bouppteckning                                      3 000  fast pris

Bodelning                                              3 000  fast pris

Äktenskapsförord                                  3 000  fast pris

Testamente                                            3 000  fast pris

 

Organisations-/verksamhetsutveckling

Enligt offert.


 
Site Builder drivs av  Vistaprint