Den enda företagskonsulten Ni behöver. - Slogan

Ekonomi
Den breda och långa erfarenhet via har inom ekonomi gör att vi är kompletta i vårt utbud. Vi erbjuder även fullgott tjänsteutbud inom personalsektorn.
Ett axplock vad vi erbjuder är:
Ekonomi
Löpande bokföring
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Momsrapportering
Avstämningar/kontroller
Periodiska sammanställningar
Periodbokslut
Årsbokslut
Finansiella rapporter
Årsredovisningar
Deklarationer
Övrig rapportering till myndigheter
 
Personal
Löpande lönehantering
Uppbördsdeklarationer
Kontrolluppgifter
 
Vi jobbar med fasta avtal samt löpande räkning i vissa fall jobbar vi även med styckpris, vilket är vanligare inom lönehantering.
 
Vi jobbar antingen i vårt eget system oss hos, då tar vi det fulla ansvaret för säkerhetskopiering, i dessa fall skickar vi rapporter till er enligt på papper, digitalt eller i ex. excel.
 
Vi kan också komma till er och sköta administrationen i ert system, om ni använder ett integrerat system med andra funktioner inom bolaget är detta att rekommendera.
 
Site Builder drivs av  Vistaprint